Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

 22.11.2017: Praha

Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře: tvorba a jejich využití v praxi. Sestavování a kontrola bezpečnostních listů, získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů.
Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.

Název:

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

22.11.2017: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

  • Bezpečnostní list: sestavování a kontrola BL
  • Expoziční scénáře: tvorba a jejich využití v praxi

Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.

Podle nařízení REACH má povinnost vypracovat scénář expozice firma, které vyrábí nebo dováží více než 10 tun látky podléhající registraci za rok a látka je klasifikována jako nebezpečná. Scénáře expozice jsou oznamovány následným uživatelům dodavatelského řetězce a jsou součástí rozšířeného bezpečnostního listu.

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Obsah kurzu:

  • Sestavování a kontrola BL
  • formáty BL po 1.6. 2015 a přehled výjimek
  • Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů
  • Expoziční scénáře a jejich tvorba
  • povinnosti související s ES
  • předávání informací v dodavatelském řetězci – deskriptory použití, význam a využití ES v podnikové praxi, začlenění informací z ES do bezpečnostních listů ....
  • Praktické příklady a řešení dotazů.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře:

1. Bezpečnostní list 2017

2. Tvorba ES