Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

 19.11.2018: Praha

Specializovaný seminář: Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře a jejich využití v praxi. Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé. Uživatelé zase odpovídají za jejich použití v praxi. Určeno zejména pro výrobce chemických směsí a uživatele chemických látek.

Název:

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

19.11.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

Expoziční scénáře a jejich využití v praxi

Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.
Podle nařízení REACH má povinnost vypracovat scénář expozice firma, které vyrábí nebo dováží více než 10 tun látky podléhající registraci za rok a látka je klasifikována jako nebezpečná. Scénáře expozice jsou oznamovány následným uživatelům dodavatelského řetězce a jsou součástí rozšířeného bezpečnostního listu.
Scénářem se pak musí řídit výrobci chemických směsí a uživatelé chemických látek.

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Určeno zejména pro výrobce chemických směsí a uživatele chemických látek. Pro osoby začínající s úpravou a tvrobou BL je určen seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL.

Obsah kurzu:

  • rozšířený bezpečnostní list
  • předávání informací v dodavatelském řetězci – deskriptory použití, význam a využití ES v podnikové praxi, začlenění informací z ES do bezpečnostních listů ....
  • expoziční scénáře a jejich použití v praxi
  • povinnosti související s ES
  • praktické příklady použití expozičních scénářů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře:

1. Bezpečnostní list 2017

2. Tvorba ES