Seminář Správné skladování chemikálií

Odborný kurz, ve kterém projdeme vše od bezpečnosti práce (ve skladech nebezpečných látek i na pracovišti), přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

Název:

Seminář Správné skladování chemikálií

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

4.4.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek
 • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek
 • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí pro přepravu
 • vodní zákon: závadné látky a jejich skladování
 • zákon o odpadech: shromažďování/skla­dování/označo­vání nebezpečných odpadů
 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
 • předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
 • nové nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Určeno pro:

Pro všechny firmy nakládající a skladující CHLaS, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Obsah kurzu:

 • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek

 • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek

 • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí

 • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)

 • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů

 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

3.140 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.800 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Správné skladování chemikálií - 4.4.2019: Praha

   Prezentace k semináři