Seminář Základy chemické legislativy: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

 20. 03. 2017:  Brno 27. 03. 2017:  Praha

Základy chemické legislativy: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců, distributorů CHLS
Základní principy nařízení REACH a CLP. Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh.
Oznamování látek na ECHA, povolování, omezování. Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy. Novela zákona 258/2000 Sb. k nakládání s chemickými výrobky.

Název:

Seminář Základy chemické legislativy: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

20. 03. 2017:  Brno
27. 03. 2017:  Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Seminář je určen pro začátečníky a všechny, kdo si chtějí oživit základní informace o nařízeních REACH a CLP a doplnit základní povinnosti z českých předpisů.

Obsah kurzu

  • Základní principy nařízení REACH a související povinnosti
  • Základní principy nařízení CLP – základy klasifikace a značení
  • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
  • Nařízení REACH – povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
  • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
  • Průvodce označováním směsí podle CLP, praktické rady a příklady, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
  • Novela zákona 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky.
  • Řešení dotazů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz