GDPR - Zpracování osobních údajů

V minulých letech jsme Vás oslovovali prostřednictvím mailů s nabídkou účasti na akcích a školeních organizovaných naší společností. Avšak nová pravidla EU se souhrným označením GDPR nám od 25. května 2018 nedovolují Vás nadále oslovovat prostřednictvím emailu bez toho, že byste s tímto oslovováním vyslovili souhlas. V tomto dokumentu se snažíme vysvětlit, jaká data o Vás zpracováváme a jakým způsobem je využíváme.

Zpracování osobních údajů
Evidujeme vaše jméno, příjmení, tituly, emailovou adresu a případně telefonní číslo a zaměstnavatele (firmu). K těmto základním údajům postupem času přidáváme informace o akcích, na které jste se registrovali, či informace o školeních, která jste absolvovali. Tyto informace následně využíváme k výběru emailových adres, na které zasíláme upozornění na naší společností organizované akce a školení. Díky těmto informacím se nám v minulých letech podařilo značně snížit počet mailů zasílaných na každou jednu emailovou adresu a současně zvýšit pravděpodobnost, že Vás zaslaná pozvánka či informace bude opravdu zajímat a nebude pro Vás obtěžující.

  

Osobní informace: Informace o firmě:
Jméno: * Společnost: 
Příjmení: * Ulice a č.p.: 
Titul: Město: 
Email: * PSČ: 
Telefon: 
  ANO

Přeji si nadále dostávat informace o akcích, školeních či produktových novinkách.

Pro další komunikaci je nezbytné vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Při vyslovení nesouhlasu vás nebudeme moci nadále informovat o našich akcích, školeních či produktových novinkách. 

Informace o školeních

Součástí mailem zasílaných informací jsou především školení pořádané naší společností. Přejete si dostávat informace o školeních? 

 ANO    NE

Produktové newslettery a informace o produktech

Součástí mailem zasílaných informací jsou především produktově orientované newslettery zasílané s frekvencí max. 1x měsíčně. Přejete si dostávat informace o produktech?

 ANO    NE

 ANO Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) obsahem Kompletní informace o zpracování osobních údajů a s poučením o tom, jak WCONTACT s.r.o. mé osobní údaje zpracovává, o svých právech a o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely. 
Souhlas dávám na dobu:
 3 let    4 let    5 let