Naše služby v oblasti chemických látek a podnikové ekologie

   

   

BEZPEČNOSTNÍ LISTY:

Vypracování bezpečnostních listů

Profesionální zpracování Bezpečnostního listu pro chemické látky a směsi (BL) ve smyslu platného Nařízení ES 1907/2006 , o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavkách na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (chemický zákon).

Dle uvedených legislativních předpisů má dodavatel chemických látek a směsí, která splňuje podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost v rámci dodavatelského řetězce, poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh, v jazyce členského státu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou bezpečnostních listů. Při této činnosti se řídíme aktuální platnou legislativou – víme o každé legislativní změně týkající se oblasti bezpečnostních listů a naše zákazníky v této oblasti školíme.

Součástí našich služeb je i zápis nebezpečné chemikálie do systému CHLAP.

Překlady a revize bezpečnostních listů

Bezpečnostní listy vám také přeložíme do českého jazyka a zkontrolujeme jejich obsah podle našich legislativních předpisů.

Expoziční scénáře

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí, obsahující registrované látky dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH musí být vytvořen tzv. scénář expozice, který vám také rádi zpracujeme.

Písemná pravidla podle CLP

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí zpracujeme Písemná pravidla podle CLP.

   

   

EKOAkademie - školení zaměstnanců:

Součástí našich služeb pod značkou EKOHELP je i pořádání seminářů s problematiku podnikové ekologie. Tyto semináře doplňují naše publikace o aktuální komentáře předních odborníků v oboru podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. Semináře jsou zaměřeny na jednotlivé kapitoly podnikové ekologie: Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS) a informují posluchače o hlavních zákonných povinnostech firem v těchto oblastech.

Naše semináře z oblasti chemických látek a podnikové ekologie:

Seminář Aktuální změny chemické legislativy – (aktualizační kurz pro "pokročilé")
- 13.5.2019: Praha : 25.11.2019: Praha

Seminář Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích
- 4.4.2019: Praha : 7.11.2019: Praha

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře
- 3.4.2019: Praha : 13.11.2019: Praha

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)
- 17.12.2018: Praha : 28.2.2019: Praha : 11.4.2019: Brno : 30.5.2019: Praha : 6.11.2019: Praha : 21.11.2019: Brno

Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)
- 13.3.2019: Praha : 23.10.2019: Praha

Seminář Bezpečnostní list - sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

- 14.3.2019: Praha : 24.10.2019: Praha

Seminář CHEMICKÁ LEGISLATIVA V PRAXI: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS
- 13.3.2019: Praha : 23.10.2019: Praha

Seminář Podnikový ekolog - (2-denní kurz)
- 21.2.2019: Praha : 7.3.2019: Brno : 2.4.2019: Olomouc : 24.4.2019: Praha : 22.5.2019: Brno : 28.5.2019: Ostrava : 12.6.2019: Praha : 1.8.2019: Dvůr Králové nad Labem

Seminář Legislativa životního prostředí v kostce:
- 20.2.2019: Praha : 11.4.2019: Brno : 16.5.2019: Praha : 2.10.2019: Praha : 9.10.2019: Brno : 27.11.2019: Praha

Seminář ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi
- 8.4.2019: Praha : 4.11.2019: Praha

Seminář ADR PRO "NE"DOPRAVCE: běžný podnik a jeho povinnosti k dohodě ADR
- 15.5.2019: Praha : 21.11.2019: PrahaSeminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení: evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář Podrobný podnikový ekolog - (4-denní kurz)

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář Ekologická újma: základní hodnocení rizik po změnách legislativy

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář OVZDUŠÍ 2018: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář ISPOP 2018: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář Biocidy a detergenty v praxi + povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Seminář Environmentální management podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

   

   

BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY

Bezpečnostní etikety si můžete vytisknout pomocí našeho online systému CHEMAX Cloud a využít tak předdefinovaných šablon. Etikety vám také můžeme navrhnout na míru podle vašich požadavků (design, velikost, materiál) a dodat hotové samolepící archy etiket.

   

   

Správa, distribuce a audit bezpečnostních listů

Vaše bezpečnostní listy připojíme do databáze systému EUROCHEM který zajistí jejich automatickou distribuci vašim zákazníkům. Oceníte snadnost této procedury a vaši zákazníci budou včas informování o všech změnách. Provedeme audit vašeho chemického portfolia a doplníme případné nesrovnalosti (bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání, etikety) tak, aby vaše společnost dostála všem zákonným požadavkům.

   

   

   

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy:

EKOHELP (www.ekohelp.cz) je online aplikace určená pro všechny firmy, kde zodpovědnost za životní prostředí tvoří významnou součást filozofie společnosti.

Pomocí tohoto nástroje si snadno vytvoříte vlastní ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Ke všem legislativním předpisům, podle kterých audit sestavujete, si můžete zobrazit jejich plná znění a přesvědčit se, zda se určitá zákonná povinnost opravdu vztahuje i na vaší společnost. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám v rámci předplatného služby budeme minimálně 1 x měsíčně dodávat formou emailového newsletteru (ENVIreport). V rámci služby vám dodáváme i další novinky z environmentální oblasti včetně různých návodů, příruček a vzorových dokumentů. Nezapomínáme ani na pravidelná školení formou seminářů na aktuální témata.

Předplatné neomezeného přístupu k serveru obsahuje:

  • POVINNOSTI PODNIKŮ – přehled všech legislativních požadavků environmentální legislativy
  • LEGISLATIVA – kompletní sbírka zákonů České republiky
  • EKOAUDIT – přehled legislativních požadavků a jejich řešení, které se vztahují na Vaši společnost
  • SEMINÁŘE – sleva na školení zaměstnanců v programu EKOAkademie
  • ENVIREPORT – měsíční emailový newsletter obsahuje změny legislativy a upozorňuje na povinnosti firem
  • VZOROVÉ DOKUMENTY a další informace (příručky, návody atd.) z oblasti podnikové ekologie

Aktualizace informací na portálu www.ekohelp.cz probíhá minimálně 1x měsíčně.

Roční předplatné služby EKOhelp činí 3.900 Kč/rok. Více ZDE>>