Naše služby v oblasti chemických látek a podnikové ekologie

   

   

BEZPEČNOSTNÍ LISTY:

Vypracování bezpečnostních listů

Profesionální zpracování Bezpečnostního listu pro chemické látky a směsi (BL) ve smyslu platného Nařízení ES 1907/2006 , o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavkách na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (chemický zákon).

Dle uvedených legislativních předpisů má dodavatel chemických látek a směsí, která splňuje podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost v rámci dodavatelského řetězce, poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh, v jazyce členského státu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou bezpečnostních listů. Při této činnosti se řídíme aktuální platnou legislativou – víme o každé legislativní změně týkající se oblasti bezpečnostních listů a naše zákazníky v této oblasti školíme.

Součástí našich služeb je i zápis nebezpečné chemikálie do systému CHLAP.

Překlady a revize bezpečnostních listů

Bezpečnostní listy vám také přeložíme do českého jazyka a zkontrolujeme jejich obsah podle našich legislativních předpisů.

Expoziční scénáře

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí, obsahující registrované látky dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH musí být vytvořen tzv. scénář expozice, který vám také rádi zpracujeme.

   

   

EKOAkademie - školení zaměstnanců:

Součástí našich služeb pod značkou EKOHELP je i pořádání seminářů s problematiku podnikové ekologie. Tyto semináře doplňují naše publikace o aktuální komentáře předních odborníků v oboru podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. Semináře jsou zaměřeny na jednotlivé kapitoly podnikové ekologie: Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS) a informují posluchače o hlavních zákonných povinnostech firem v těchto oblastech.

Naše semináře z oblasti chemických látek a podnikové ekologie:

29.03.2017: Praha

1.03.2017: Praha

8. 02. 2017:  Praha 23. 03. 2017:  Brno 18. 05. 2017:  Ostrava 22. 05. 2017:  Praha 13. 06. 2017:  Brno

25. 05. 2017:  Brno  14. 06. 2017:  Praha

20. 03. 2017:  Brno 27. 03. 2017:  Praha

10. 04. 2017:  Brno  26. 04. 2017:  Praha

8. 03. 2017:  Praha

27. 02. 2017:  Praha

22. 02. 2017:  Praha 27. 04. 2017:  Brno 17. 05. 2017:  Praha

27. 04. 2017:  Praha

7. 02. 2017:  Praha

30. 01. 2017:  Praha

22. 03. 2017:  Praha  7. 04. 2017:  Brno  31. 05. 2017:  Praha

1. 02. 2017:  Praha  23. 02. 2017:  Brno  5. 04. 2017:  Praha  24. 04. 2017:  Olomouc  22. 05. 2017:  Ostrava   

24. 05. 2017:  Brno  7. 06. 2017:  Praha  1. 08. 2017:  Dvůr Králové nad Labem

1. 03. 2017:  Brno  9. 03. 2017:  Praha

29.5.2017:  Praha

24. 05. 2017:  Praha

25. 01. 2017:  Praha  27. 01. 2017:  Brno

16. 02. 2017: Praha

Termín není zatím uveden

Termín není zatím uveden

   

   

BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY

Bezpečnostní etikety si můžete zdarma vytisknout pomocí našeho online systému CHEMAX Cloud a využít tak předdefinovaných šablon. Etikety vám také můžeme navrhnout na míru podle vašich požadavků (design, velikost, materiál) a dodat hotové samolepící archy etiket.

   

   

Správa, distribuce a audit bezpečnostních listů

Vaše bezpečnostní listy připojíme do databáze systému EUROCHEM který zajistí jejich automatickou distribuci vašim zákazníkům. Oceníte snadnost této procedury a vaši zákazníci budou včas informování o všech změnách. Provedeme audit vašeho chemického portfolia a doplníme případné nesrovnalosti (bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání, etikety) tak, aby vaše společnost dostála všem zákonným požadavkům.

   

   

   

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy:

EKOHELP (www.ekohelp.cz) je online aplikace určená pro všechny firmy, kde zodpovědnost za životní prostředí tvoří významnou součást filozofie společnosti.

Pomocí tohoto nástroje si snadno vytvoříte vlastní ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Ke všem legislativním předpisům, podle kterých audit sestavujete, si můžete zobrazit jejich plná znění a přesvědčit se, zda se určitá zákonná povinnost opravdu vztahuje i na vaší společnost. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám v rámci předplatného služby budeme minimálně 1 x měsíčně dodávat formou emailového newsletteru (ENVIreport). V rámci služby vám dodáváme i další novinky z environmentální oblasti včetně různých návodů, příruček a vzorových dokumentů. Nezapomínáme ani na pravidelná školení formou seminářů na aktuální témata.

Předplatné neomezeného přístupu k serveru obsahuje:

  • POVINNOSTI PODNIKŮ – přehled všech legislativních požadavků environmentální legislativy
  • LEGISLATIVA – kompletní sbírka zákonů České republiky
  • EKOAUDIT – přehled legislativních požadavků a jejich řešení, které se vztahují na Vaši společnost
  • SEMINÁŘE – sleva na školení zaměstnanců v programu EKOAkademie
  • ENVIREPORT – měsíční emailový newsletter obsahuje změny legislativy a upozorňuje na povinnosti firem
  • VZOROVÉ DOKUMENTY a další informace (příručky, návody atd.) z oblasti podnikové ekologie

Aktualizace informací na portálu www.ekohelp.cz probíhá minimálně 1x měsíčně.

Roční předplatné služby EKOhelp činí 3.900 Kč/rok. Více ZDE>>